Spread the love

מדד המחירים לצרכן של לשכת העבודה האמריקאית לדצמבר הואט ל-6.5%, וזה בהתאם לציפיות. האינפלציה נותרה גבוהה משמעותית מהרמות שלפני המגפה – בסביבות 2.5% בתחילת 2020 – עם זאת, המדד של דצמבר סימן את העלייה הקטנה ביותר של 12 חודשים מאז אוקטובר 2021, כמו גם התקררות מתמשכת מהשיא של פלוס 8.5% באמצע 2022.

מחירי הדלק היו המניע הגדול ביותר בדו”ח “דיס אינפלציה” זה, וירדו בשיעור דו ספרתי, בעוד האנרגיה ירדה ב-4.5%. עלויות המזון נותרו עקשניות במקצת, עלו ב-0.3% מהדו”ח של נובמבר ועלו ב-10.4% מדצמבר 2021. למרות שחלק מהסחורות חוו דפלציה, כולל עוף, אחרות נותרו תנודתיות. מחירי הביצים, למשל, זינקו בכמעט 50% משנה לשנה ועלו בכ-11% בדצמבר לבדו עקב התפרצות נרחבת של שפעת העופות.

בסך הכל, עלות המזון הרחק מהבית בדצמבר עלתה ב-8.3%. מחירי השירות המוגבלים גבוהים ב-6.6% משנה לשנה, וב-0.5% מחודש על פני חודש, בעוד שמחירי השירות המלא עלו ב-8.2% משנה לשנה וב-0.1% מחודש על פני חודש. המספרים הנומינליים של חודש על פני חודש עשויים להצביע על כך שתמחור התפריט מגיע לסף שלו. זה יכול להיות חדשות מבורכות עבור צרכנים, אשר ריסנו מעט את ביקוריהם במסעדות כדי לנווט באינפלציה. התנועה בחנויות זהות ירדה ב-4.3% בנובמבר, למשל, לפי Black Box Intelligence.

עם זאת, אלה שממשיכים לאכול בחוץ הוכיחו את נכונותם להוציא על מחירי תפריט גבוהים יותר. ההוצאה הצרכנית במסעדות בנובמבר עלתה ב-0.9% “לפחות”, לפי איגוד המסעדות הלאומי, בעוד שההוצאה מחוץ למגזר המסעדות ירדה ב-0.8%. יתרה מכך, דוח חדש של ביירד מראה עלייה של 7% בהוצאות המסעדות במהלך השבוע הראשון של ינואר, בהשוואה לעלייה של 5% ברבעון הרביעי הכולל.

למרות שללא ספק יש אתגר תעבורתי, למסעדות היה יתרון מתמשך בתחרות “נתח הקיבה”, שכן מחירי המזון בבית ממשיכים לעקוב אחרי גבוהים בהרבה, כמעט 12% משנה לשנה. עם זאת, 92% מהמפעילים מכנים את עלויות המזון “אתגר משמעותי”, על פי סקר חדש של איגוד המסעדות הלאומי, ובגלל לחצים אינפלציוניים מתמשכים, 50% מצפים להיות פחות רווחיים השנה.

ברמת המקרו, כעת נשאלת השאלה האם דוח מדד המחירים לצרכן יספיק כדי להשפיע על החלטות לגבי העלאות ריבית נוספות במהלך השנה בניסיון למנוע מיתון מלא. בשנת 2022, גורמים רשמיים העלו את הריבית שבע פעמים כדי לנסות ולעורר דפלציה. שירותי דרך לרכב

בכירי הפד ייפגשו הבא ב-31 בינואר. בנוסף לדו”ח ה-CPI, הם צפויים לשקול את דו”ח המשרות של השבוע שעבר, שהעמיד את שיעור האבטלה על 3.5% – הרמה הנמוכה ביותר מזה עשרות שנים. שני הדוחות הציגו סיבות לאופטימיות שאולי ניתן להימנע ממיתון מלא, אבל שיעור היעד האינפלציוני של הפד קרוב יותר למספר הזה שלפני המגפה, בסביבות 2%, ואפילו עם ההתקררות הנוכחית, יש עוד דרך ללכת כדי להגיע לשם.